doelstelling

 

Gehandicapten vormen een relatief grote groep van de Beekse samenleving. Doel van zowel nationaal als Europees beleid is hen zo ongestoord mogelijk te doen deelnemen aan het maatschappelijk leven, door het veranderen en verbeteren van de omstandigheden in hun leefomgeving.De uitwerking en vormgeving van dit beleid lag voor 1994 bij het rijk, is echter sinds april 1994 gedelegeerd aan het gemeentebestuur. Niet gehandicapten, zowel uit politieke als uit ambtelijke kringen, hebben onvoldoende kennis en ervaring van de beperkingen die door specifieke handicaps worden veroorzaakt.
Het gehandicapten platform Beek of zoals het voluit heet Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Beek, bestaat uit zoveel mogelijk vertegenwoordigers van verschillende handicaps al of niet georganiseerd in een patiëntenvereniging, die wonen in de Gemeente Beek.
Het gehandicapten Platform Beek kan en wil vanuit haar ervaringdeskundigheid de gemeente behulpzaam zijn bij het tot stand brengen en houden van een integraal gehandicaptenbeleid.
Het Platform doet dit gevraagd of ongevraagd dus kan door de gemeente naar haar mening gevraagd worden of geeft haar mening ongevraagd over een onderwerp.
Maak jouw eigen website met JouwWeb